EST 

Viited seadustele ja nõuetele

    Viited seadustele ja nõuetele   |  Muud viited

P.E.C.C. OÜ  MTR Registreering:

http://mtr.mkm.ee/?s=registreering&id=315821&back=c048be22604a422da173d0730a4f2ecb

 

MASINA OHUTUSE SEADUS
(RT I 2007, 66, 408 )  

Registreeritavate masinate loetelu, registreeritavate masinate, nende omanike ja kasutamise järelevaatajate ning masina tehnilise kontrolli kohta esitatavate andmete loetelu, vorminõuded ning andmete esitamise, registreerimise ja registreeringuandmete muutmise kord
(RTL, 27.12.2002, 147, 2147)

Masinatöid juhtiva isiku ja masina kasutamise järelevaataja nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord
(RTL, 27.12.2002, 147, 2148)

Nõuded masina käitaja pädevustunnistusele ja pädevustunnistuse väljastamise kord.
(RTL, 10.02.2005, 19, 205)

Loetelu masinatest, mille paigaldamine on lubatud tehnilise kontrolli teostaja poolt heakskiidetud paigaldusprojekti alusel, nõuded paigaldusprojektile ning paigaldusprojekti heakskiitmise kord
(RTL, 27.12.2002, 147, 2149)

Loetelu masinatest, mille käitajalt nõutakse pädevustunnistust
(RTL, 27.12.2002, 147, 2150)

Nõuded plahvatusohutsooni seadmele, kaitsesüsteemile ja tarvikule, plahvatusohutsooni seadmete liigitus ning plahvatusohutsooni seadme, kaitsesüsteemi ja komponendi nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord
(RTL, 31.12.2002, 150, 2186)

Nõuded masinale ja ohutusseadisele ning nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord
(RTL, 31.12.2002, 150, 2187)

Masina korralise tehnilise kontrolli teostamise sagedus ja kord ning kasutamisele eelneva ja erakorralise tehnilise kontrolli teostamise juhud ja kord
(RTL, 31.12.2002, 150, 2188)

 Nõuded plahvatusohtliku keskkonna tsoonide määramisele
(RTL, 05.02.2003, 16, 211)

 Nõuded välitingimustes kasutatavate seadmete poolt tekitatavale mürale, mürataseme mõõtmisele ja mürataseme märgistamisele
(RTL, 2005, 88, 1312

 

OÜ Tehnokontrollikeskus

pädevuseksam

taotluste vormid

kontaktnumbrid

 

 

 

© PECC 2009-06-01. All rights reserved